Skip to main content

Prohlášení o používání cookies

Aby byla vaše cesta za úsporami a nižší uhlíkovou stopou opravdu pohodlná, pracujeme na webu s cookies. Přečtěte si, k čemu vaše osobní údaje využíváme a jak je chráníme před ostatními.

1. Co jsou cookies

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

2. Jak se dělí cookies

Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je k Vám na web umisťuje, tj. na:

1) Cookie první strany (first party cookie) – jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Tyto cookies jsou považovány za bezpečnější.

2) Cookie třetí strany (third party cookie) – jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.

Podle trvanlivosti lze cookies rozdělit na:

1) Krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

2) Dlouhodobé (persistent cookie) – po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, vymažou se teprve po uplynutí velmi dlouhé doby (ta záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie). Můžete je také ručně odstranit.

Podle trvanlivosti lze cookies rozdělit na:

1) Technické – umožňují základní funkce webu (např. přihlašování nebo nákup). Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro provoz našeho webu a umisťujeme i bez Vašeho souhlasu.

2) Funkční – cookies, které umožňují například zapamatovat si jazyk nebo region uživatele. Tyto cookies se podílí na správném nastavení webu a nepodílí se na sledování aktivity uživatele. Funkční cookies považujeme za nezbytné, a proto je na web umisťujeme bez Vašeho souhlasu.

3) Analytické – slouží pro sběr neanonymních dat o chování uživatelů. Na jejich základě můžeme web upravit web tak, aby se Vám lépe používal. V nastavení je lze povolit jako “Analytické cookies”.

4) Marketingové – slouží k cílení reklam na uživatele, kteří již na našem webu byli. V nastavení je lze povolit jako “Marketingové cookies”.

5) Konverzní – s jejich pomocí můžeme vyhodnotit úspěšnost kampaní.
V nastavení je lze povolit jako “Analytické cookies”.

6) Personalizační – různé nástroje nám pomáhají s personalizací obsahu – přizpůsobením webu na základě toho, co jste sledovali. Podobně nám nástroje pomáhají upravovat výsledky vyhledávání na základě informací o vyhledávání ostatních uživatelů.
V nastavení je lze povolit jako “Preference” cookies.

3. K čemu jednotlivé cookies slouží

O tom, jaké cookie soubory náš web používá, k jakým účelům a s jako dobou platnosti se dozvíte zde:

Chci znát účel cookie souborů

Upozorňujeme, že pokud používáte add-blocker nebo jiné rozšíření prohlížeče, které mění náš web, informace o účelech jednotlivých souborů cookie se nemusí zobrazovat správně.

4. Možnosti nastavení cookies

Upozorňujeme, že pokud používáte add-blocker nebo jiné rozšíření prohlížeče, které mění náš web, informace o účelech jednotlivých souborů cookie se nemusí zobrazovat správně.

Vymazání cookies v prohlížeči

Vymazat můžete cookies ve Vašem prohlížeči – zpravidla bývá umístěno v „Historii“ navštívených stránek.
Chrome
Firefox
Internet Explorer
Android – různé prohlížeče (návod pro Chrome)

Blokování cookies v prohlížeči

Prohlížeče umožňují umísťování cookies na Vás počítač zablokovat. V takovém případě bude ale funkcionalita těchto stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče:
Chrome
Firefox
Internet Explorer
Android – různé prohlížeče (návod pro Chrome)

5. Jak uchováváme souhlasy s používáním cookies

Souhlasy uživatelů s používáním cookies uchováváme prostřednictvím platformy CookieHub. Tato platforma uchovává jen data nezbytná k identifikaci uživatelova souhlasu.

Token

Náhodný řetězec uložený v cookie CookieHub v prohlížeči uživatele spolu s nastavením kategorií cookie. Tento token potřebujeme pro identifikaci poskytnutého souhlasu.

URL

Úplná adresa URL, na které uživatel byl při konfiguraci souhlasu.

Anonymizovanou IP adresu

IP adresa klienta. Poslední část IP adresy je nahrazena 0, protože IP adresa může být považována za osobní údaj.

Zemi

Registrovaný kód země pro IP adresu. Při použití geolokace to může být užitečné pro zjištění, zda uživatel souhlasil nebo nedostal žádné možnosti.

User Agent

Uživatelský agent obvykle obsahuje informace o prohlížeči a operačním řetězci.

Datum a čas

Datum a čas vyjádření souhlasu.